વિશ્વનું સૌથી ધનિક ગામ આપણા ગુજરાતનું, 5000 કરોડ રૂપિયા તો બેંકમાં જમા

વિશ્વનું સૌથી ધનિક ગામ આપણા ગુજરાતનું, 5000 કરોડ રૂપિયા તો બેંકમાં જમા

ભારતમાં તો આપણે ઘણા શ્રીમંત ગામોની વાતો સાંભળી હશે, પરંતુ ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાનું માધાપર ગામ વિશ્વના સૌથી ધનિક ગામોમાંનું એક છે. ગામના લોકોએ બેંકોમાં લગભગ 5000 કરોડ રૂપિયા ડિપોઝિટ પેટે જમા કરાવ્યા છે, એટલા માટે નાના ગામમાં 13 બેંકો છે. શું છે

bhumi pandya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *