સ્ત્રીની વસ્તુ ક્યારેય ન જુઓ, જો કોઈ પુરુષ આ વસ્તુ જુએ તો તરત જ મૃત્યુ પામે છે.

Posted by

મિત્રો, ચાણક્ય નીતિ એક એવું પુસ્તક છે, જેમાં જીવનને સુખી બનાવવા માટે ઘણા રહસ્યો જણાવવામાં આવ્યા છે. આ પુસ્તકમાં લખાયેલ દરેક વસ્તુનો સીધો સંબંધ માનવ સમાજને જીવનનું વ્યવહારિક જ્ઞાન આપવા સાથે છે.

વિષ્ણુગુપ્ત ચાણક્ય એવા મહાન વ્યક્તિ હતા જેમણે તેમની નીતિઓના પરિણામે ધનાનંદનો અંત લાવ્યો અને તેમના શિષ્ય ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યને ગાદી પર બેસાડ્યા. તો આજે તમે ચાણક્યની તે મહત્વપૂર્ણ નીતિઓ વિશે જાણવા જઈ રહ્યા છો જે જીવનના કોઈપણ તબક્કે તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે.
મિત્રો, જો તમારે તમારા જીવનમાં સુખ જોઈએ છે, તો જીવનમાં ક્યારેય સ્ત્રીની આ વસ્તુ ન જુઓ. ખબર નથી કે તે તમારા પર શું આફત લાવી શકે છે. આવા લોકોને શાસ્ત્રોમાં મહાપાપી માનવામાં આવ્યા છે.

(1). જે પુરુષ માતાને પોતાના બાળકને દૂધ પીવડાવતા જુએ છે અને તેના મનમાં ખોટા વિચારો આવે છે તે મહાન પાપી માનવામાં આવે છે. જે વ્યક્તિ મહિલાઓ પ્રત્યે ખોટી લાગણીઓ લાવે છે તે ક્યારેક તેના મૃત્યુનું કારણ બની જાય છે.

(2). કોઈ પણ પુરુષે કોઈ સ્ત્રીને સ્નાન કરતી છુપાવીને જોવી જોઈએ નહીં. આમ કરવું ઘોર પાપ ગણાય છે. ચાણક્ય નીતિ અનુસાર સ્ત્રીને છુપાઈને સ્નાન કરતી જોવા એ મહાપાપ માનવામાં આવે છે. તેથી, તમારે આવી ભૂલ ક્યારેય ન કરવી જોઈએ, નહીં તો તમે તમારા મૃત્યુનું કારણ પણ બની શકો છો.

(3). કોઈ પણ પુરુષે ક્યારેય પણ સ્ત્રી સિવાયના સ્તનો તરફ જોવું જોઈએ નહીં. કારણ કે માણસની ઉત્પત્તિ અને ઉછેરનો પ્રારંભિક તબક્કો પણ અહીંથી જ શરૂ થાય છે. આમ કરવાથી તમે ગંભીર પાપનો ભાગ બનો છો. શાસ્ત્રો અનુસાર આવી વ્યક્તિ ફરી ક્યારેય મનુષ્યનો જન્મ લેતી નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *