શું તમે જાણો છો? માણસ ના હોઠ પર કેમ પરસેવો નથી થતો?

શું તમે જાણો છો? માણસ ના હોઠ પર કેમ પરસેવો નથી થતો?

મિત્રો, હોઠ આપણા શરીરનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે, જે આપણા ચહેરાની આકર્ષકતામાં વધારો કરે છે અને ખાસ કરીને છોકરીઓના ચહેરા પર સારા હોઠ હોય તો તેમની સુંદરતા ને વધારે છે.

મિત્રો, હોઠનો રંગ અમારી ત્વચાના રંગથી સંપૂર્ણપણે અલગ હોય છે કારણ કે તેની ત્વચા બાકીની ત્વચાની તુલનામાં ત્વચા ની પરત ખૂબ ઓછી હોય છે, તેથી આપણા હોઠ ગુલાબી રંગના હોય છે.

મિત્રો, એવું કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે શરીરમાં પાણીની ઉણપ થઈ જાય છે, તો તેની અસર આપણા હોઠ ઉપર જલ્દીથી દેખાવા લાગે છે. મિત્રો, તમે હંમેશાં જોયું હશે કે આપણા હોઠ પર ક્યારેય પરસેવો આવતો નથી, શું તમે આ પાછળનું કારણ જાણો છો?

તમને જણાવીએ તો હકીકતમાં એવું બને છે કે આપણા હોઠની જગ્યાએ પરસેવાની ગ્રંથીઓ અથવા સ્નાયુઓ નથી હોતી, જેના કારણે આપણા હોઠ ક્યારેય પરસેવો પાડતા નથી અને આપણા હોઠ અન્ય અવયવો કરતા ઝડપથી સુકાઈ જાય છે.

જેમ જેમ કોઈ વ્યક્તિ મોટી થાય છે, તેના હોઠ પહેલા કરતાં પાતળા થવા લાગે છે અને હોઠ વિશે પણ એક ખાસ વાત છે, જેમ કોઈ વ્યક્તિની આંગળીના નિશાન અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સાથે મેળ ખાતા નથી, તે જ રીતે હોઠની છાપ પણ  કોઈ થી મેચ નથી થતી

bhumi pandya

Leave a Reply

Your email address will not be published.