સ્ત્રી પ્રત્યેના આકર્ષણથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવવો ગૌતમ બુદ્ધના જીવનની વાર્તા

સ્ત્રી પ્રત્યેના આકર્ષણથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવવો ગૌતમ બુદ્ધના જીવનની વાર્તા

*સ્ત્રીઓ માટે આકર્ષણ હોય તો?*સ્ત્રીનું આકર્ષણ કંઈ ખરાબ નથી.જો તમારે સ્ત્રીની જ કાળજી લેવી હોય તો કોઈપણ પ્રકારની સ્ત્રીની કાળજી ન લેવી.સમસ્યા એ નથી કે તમને સ્ત્રી જોઈએ છે.

પ્રશ્ન એ છે કે તમને કેવા પ્રકારની સ્ત્રી જોઈએ છે?

વિશ્વમાં એક કરતાં વધુ એક પ્રકાશિત મહિલા છે,જાઓ તેમને જોઈએ છે.પણ તમે એવું નથી કરતા.તમે ઊંચી સ્ત્રીઓથી ડરો છો કારણ કે ઉચ્ચ મહિલા પાસે જવું તમે તમારો વામનવાદ રાખો રાખી શકતા નથી.તેથી જ્યારે તમે કહો સ્ત્રીઓ તમને ખૂબ હેરાન કરે છે,મહાન આકર્ષે છે,તો તમે ખરેખર કઈ સ્ત્રીઓ છો તમે શેના વિશે વાત કરી રહ્યા છો?

તમે આવી સ્ત્રીઓ વિશે વાત કરો છો

જેઓ લોહી અને માંસ સિવાય બીજું કંઈ નથી.તે તમારા મગજમાં રહે છે.કોઈના હોઠ, કોઈના વાળ,કોઈની આંખો, કોઈની છાતી,કોઈની ત્વચા – આનો વિચારશું તમે તે કરતા રહો છો?તો પછી તમે એવું કેમ બોલો છોશું તમે સ્ત્રીની કાળજી લો છો?તમને સીધું કહું

માંસની કાળજી લો.સ્ત્રીત્વ મહાન ગૌરવ છે,તે એક મહાન વસ્તુ છે.તમને એ ગૌરવ સાથે કંઈ લેવાદેવા છે?શું તમે એ પ્રતિષ્ઠાના પૂજારી છો?શું તમે માંસની પૂજા કરશો,તમે પણ દેહરૂપ જ રહેશો.આધ્યાત્મિકતા હોય, વિજ્ઞાન હોય,કલા હોય, સંસ્કૃતિ હોય,આ બધામાં દૃઢ મહિલાઓ કોઈ કમી રહી નથી.

માણસોનો મોટો જુલમ થયો છે,મહાન વર્ચસ્વ,તો પણ ઘણી સ્ત્રીઓ છેજે ચંદ્ર અને સૂર્યની જેમ ચમકે છે.તમે તેમના નામ પણ જાણતા ન હોત.તમે નામ કેમ નથી જાણતા?કારણ કે તે માંસ અને લોહી બની જાય છેતમારી જાતને તમારીસામે સેવા નહીં કરે.કેટલા રાજ્યના વડાઓજે મહિલાઓ રહી છેશું તમને તેમના સપના છે?શું માર્ગારેટ થેચર ક્યારેય સ્વપ્નમાં દેખાયા હતા?સરોજિની નાયડુ તમને આકર્ષશે નહીં,ઝાંસીની રાણી પણ તમને આકર્ષશે નહીં.જો તમે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં કંઈપણ બનશોતો બીજી વ્યક્તિ પણ

શારીરિક ઓળખની બહારતમે કંઈ જોઈ શકતા નથી?શરીરની પેલે પાર કંઈક બનો,તેથી તમે ફરીથી વિશ્વશરીરની આગળ જુઓ.નહીં તો સંસારનું કામ ચાલતું રહેશે,તમારી નજર માત્ર માંસ પર જ રહેશે.તમે પોતે જેટલા ઊંચા જાઓ છો,વિશ્વ જોવાનું તમારું છેવલણ પણ બદલાશે.સદ્ગુણના, સદ્ગુણના ગ્રાહક બનો;માંસ ગ્રાહકો નથી.પછી જો તમને એ ગુણ સ્ત્રીમાં જોવા મળેજો તમને તે મળે, તો કોઈ સમસ્યા નથી.પછી સ્ત્રી સાથે ગમે તે સંબંધ રાખશો,તે સારું રહેશે.

bhumi pandya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *