રિઝર્વ બેંકમાં ભરતી, દર મહિને રૂ. 71032 મળશે પગાર; આ રીતે કરો અરજી

Posted by

ભારતીય રિઝર્વ બેંકે જુનિયર એન્જિનિયર (સિવિલ / ઇલેક્ટ્રિકલ) ની જગ્યા માટે લાયક ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવી છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023 ની સત્તાવાર સૂચના મુજબ, ખાલી જગ્યાઓની કુલ સંખ્યા 35 છે. શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોને 71,032 રૂપિયા સુધીનો માસિક પગાર આપવામાં આવશે. આપેલ જગ્યાઓ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોની વય મર્યાદા 20 થી 30 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023 ની સત્તાવાર સૂચના અનુસાર, આ જગ્યાઓ પર ભરતી 15 જુલાઈ, 2023 ના રોજ પરીક્ષા દ્વારા કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ લેન્ગવેજ પ્રોફીશીયન્સી ટેસ્ટ (LPT) દ્વારા કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ બેંકની વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન અરજી કરવી જરૂરી છે. અરજી સબમિટ કરવાની અન્ય કોઈ રીત નથી. ઉમેદવારોએ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ એક અરજી ફોર્મ ભરવું પડશે અને 30.06.2023ના રોજ અથવા તે પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલો પ્રદાન કરવી પડશે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023 માટેની સૂચના 9 જૂનના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી.

Eligibility for Reserve Bank Of India Recruitment 2023

રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ભરતી 2023ની સૂચના અનુસાર, આપેલ જગ્યાઓ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોની વય મર્યાદા 20 થી 30 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

Pay Scale for Reserve Bank Of India Recruitment 2023

રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023 ની સત્તાવાર સૂચના અનુસાર, પસંદ કરેલા ઉમેદવારોને દર મહિને રૂ. 33,900 અને વધારાના ભથ્થાં ચૂકવવામાં આવશે. હાલમાં, જુનિયર એન્જિનિયર (સિવિલ/ઇલેક્ટ્રિકલ) માટે પ્રારંભિક માસિક પગાર લગભગ રૂ. 71,032 પ્રતિ માસ છે. જો ઉમેદવારો બેંકના આવાસમાં રહેતા નથી, તો તેમને તેમના પગારના 15% મકાન ભાડા ભથ્થું મળશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *