રેલ્વેમાં આ જગ્યાઓ માટે ભરતી, જાણો અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

Posted by

ઉથ સેન્ટ્રલ રેલ્વેએ ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. જે મુજબ રેલ્વેમાં જુનિયર ટેકનિકલ એસોસિયેટની પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવશે. ઉમેદવારો SCR ની અધિકૃત સાઈટ scr.indianrailways.gov.in પર જઈને અરજી કરી શકે છે. આ જગ્યાઓ પર ભરતી માટે અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. ભરતી માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 જૂન 2023 છે.

આ ભરતી અભિયાન દક્ષિણ મધ્ય રેલવેમાં જુનિયર ટેકનિકલ એસોસિએટની 35 જગ્યાઓ ભરશે. જેમાં સિવિલ એન્જિનિયરિંગની 19 જગ્યાઓ, ઇલેક્ટ્રિકલ (ડ્રોઇંગ)ની 10 જગ્યાઓ અને S&T (ડ્રોઇંગ)ની 6 જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

આ ઝુંબેશ માટે અરજી કરનાર ઉમેદવારો સંબંધિત વિષયમાં સ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવતા હોવા જોઈએ. આ સિવાય ઉમેદવારોએ મિકેનિકલ/ઈલેક્ટ્રિકલ/ઈલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા કરેલ હોવુ જોઈએ.

વય મર્યાદા

આ ભરતી માટે અરજી કરનાર સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોની ઉંમર 18 વર્ષથી 33 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. જ્યારે OBC કેટેગરી માટે મહત્તમ વય 36 વર્ષ અને SC/ST માટે 38 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે.

પસંદગી આ રીતે થશે

આ પોસ્ટ્સ પર ઉમેદવારોની પસંદગી લાયકાત, અનુભવ અને વ્યક્તિત્વ/બુદ્ધિના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી ફી ભરવાની રહેશે

ભરતી માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોએ અરજી ફી ચૂકવવાની રહેશે. ભરતી માટે અરજી ફી 500 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. જ્યારે SC/ST/OBC/મહિલા/લઘુમતી/EWS કેટેગરીના ઉમેદવારોને અરજી ફી તરીકે રૂ. 250 નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *