રાંધણગેસ ધરાવતા હો તો જાણવું જરૂરી, નહીંતર નહીં મળે સિલિન્ડર

Posted by

પીએમ ઉજ્જવલા યોજનાના નવા વર્ઝન હેઠળ મળવાવાળા લાભો જણાવવામાં આવ્યા છે. જાગૃતિના અભાવના કારણે ઘણા લોકોને ઉજ્જવલા યોજના 2.0 હેઠળના લાભો જાણકારી નથી જેથી તેઓ લાભ પણ મેળવી શક્યા નથી. પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના: ઓગસ્ટ મહિનામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઉત્તરપ્રદેશના મહોબા જિલ્લામાંથી પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા ગેસ યોજના 2.0 ની શરૂઆત કરી હતી. પીએમ ઉજ્જવલા યોજનાના નવા વર્ઝન હેઠળ આપવામાં આવતા લાભ પણ જણાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ જાગૃતિના અભાવને ઘણા લોકો ઉજ્જવલા યોજના 2.0 હેઠળના લાભો જાણતા નથી.

કેટલીક શરતો પૂરી કરવી પડશે:

ખરેખર, હવે આ યોજના હેઠળ, લોકોને મફત ગેસ કનેક્શન આપવાની સાથે, ભરેલા ગેસ સિલિન્ડર અને સઘડી પણ આપવામાં આવી રહી છે. આ માટે તમારે કેટલીક શરતો પૂરી કરવી પડશે. તે પહેલા જાણો PM ઉજ્જવલા યોજના શું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ (PM Modi)એ વર્ષ 2016માં PM ઉજ્જવલા યોજના શરૂ કરાવી. આ યોજના હેઠળ ગરીબી રેખા નીચે જીવતા દેશવાસીઓને મફત ગેસ કનેક્શન (Gas Connection) આપવાના છે. જેથી તેઓ ધુમાડામાંથી છુટકારો મેળવી શકે. પરંતુ હવે યોજના હેઠળ સિલિન્ડર અને ચૂલો પણ આપવામાં આવી રહ્યો છે.

આ રીતે મળશે યોજનાનો લાભ:

પીએમ ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ મફત ગેસ કનેક્શન, ભરેલા સિલિન્ડર અને સઘડી મેળવવા માટે, તમારે યોજના હેઠળ અરજી કરવી પડશે. અરજી કરવા માટે સૌપ્રથમ pmuy.gov.in પર જવું પડશે. પછી Apply For New Ujjwala 2.0 Connection પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. અહીં તમને ઇન્ડેન, ભારત પેટ્રોલિયમ અને એચપી ગેસ કંપનીના વિકલ્પ જોવા મળશે. આમાંથી એક પસંદ કરો. તે પછી બધી માહિતી ભરો. દસ્તાવેજોની ચકાસણી થયા બાદ, તમારા નામે એલપીજી ગેસ કનેક્શન આપવામાં આવશે. તમને જણાવી દઈએ કે બીજા તબક્કામાં એલપીજી કનેક્શન ઉપરાંત, પ્રથમ સિલિન્ડરની રિફિલિંગ પણ મફત રહેશે.

આ દસ્તાવેજો જરૂરી છે:

ઉજ્જવલા યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કેટલીક શરતો છે. અરજી કરનાર મહિલાની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ. તેની પાસે બીપીએલ કાર્ડ (BPL Card),સબસીડી મેળવવા માટે બેંકમાં બચત ખાતું (Savings Account), ઓળખ પત્ર (Aadhaar Card અથવા Voter ID Card)અને પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો હોવા જોઈએ. અરજી કરતી વખતે આ દસ્તાવેજો કામ આવશે. પરિવારમાં પહેલેથી જ કોઈના નામે એલપીજી કનેક્શન (LPG Gas Connection) હોવું ના જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *