પીએમ કિસાન યોજનાના રૂ.2000/- ની સહાય જમા ના થઈ હોય તો, આ એરર દૂર કરાવો

Posted by

પીએમ કિસાન યોજના ખેડૂતોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવેલ છે. આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોના બેન્ક એકાઉન્ટમાં વાર્ષિક કુલ 6000/- ની સહાય જમા કરવામાં આવે છે. દર ત્રણ મહિને રૂપિયા 2000/- સહાય જમા કરવામાં આવે છે. તાજેતરમાં પીએમ કિસાન યોજનાનો 13 મો હપ્તો જમા કરવામાં આવ્યો છે. ટૂંક સમયમાં અંદાજીત PM Kisan 14th Installment Date જાહેર થયેલ છે.

જે ખેડૂતોના બેંક એકાઉન્ટ સહાય જમા થઈ નથી, તેમને બે કામ કરવાના રહેશે. એક તો પીએમ કિસાન ઈ-કેવાયસી કરવાનું રહેશે. બીજું ખેડૂતોના પોર્ટલ પર આવેલી error દૂર કરી શકાય છે. જેમાં UID Never Enable for DBT એરર આવતી હશે તો પ્રોસેસ કરવી પડશે. જેની તમામ માહિતી આ આર્ટિકલ દ્વારા મેળવીશું.

PM Kisan Yojana 13th Installment લાભાર્થીઓના એકાઉન્ટમાં DBT દ્વારા જમા કરી દીધેલ છે. પરંતુ જે લાભાર્થીઓના એકાઉન્ટમાં સહાય જમા ના થઇ હોય તેઓ જાતે પ્રોસેસ કરી શકે છે. જેમને સહાય નથી મળી તેવા ખેડૂતો PM Kisan Yojana Status Check કરવાનું રહેશે. જો એમાં error આવતી હોય તો દૂર કરવાની હોય છે. જેમાં આજે આપણે UID Never Enable for DBT in PM Kisan Yojana વિશે ચર્ચા કરીશું.

યોજનાનું નામ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના
આર્ટિકલનું નામ UID Never Enable for DBT
આર્ટિકલની ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
યોજનાનો ઉદ્દેશ દેશના તમામ પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂતોને આર્થિક મદદરૂપ કરીને આત્મનિર્ભર બનાવવા
ક્યા લાભાર્થીઓને મળે દેશના પાત્રતા ધરાવતા તમામ ખેડૂતો
PM Kisan Yojana 13th Release Date  2023 27 February 2023
પીએમ કિસાન યોજનાની ક્યા હપ્તાની સંખ્યા PM Kisan Yojana 13th Installment 2023
સહાય જમા થવાની રીત DBT (Direct Benefit Transfer)
અધિકૃત વેબસાઈટ https://pmkisan.gov.in/

What Is UID Never Enable For DBT?

     પીએમ કિસાન યોજના ભારત સરકાર દ્વારા ચાલુ કરવામાં આવી છે. આ યોજના થકી ખેડૂતોને Direct Benefit Transfer  દ્વારા PFMS Portal નો ઉપયોગ કરીને સહાય ચુકવણી થાય છે. પરંતુ PFMS Portal માં સહાયની ચૂકવણીમાં એરર આવતી હોય છે. જેમાં  એરર આવતી હોય છે. આ એરરના સમાધાન માટે ખેડૂત લાભાર્થીઓને Bank ખાતે રૂબરૂ જવાની જરૂર છે. અને ત્યાં જઈને પોતાના ડોક્યુમેન્‍ટ આપીને KYC Process તથા Enable for DBT કરાવી શકે છે.

કેવી રીતે આ Error સુધારવી? | How To Solve UID Never Enable For DBT With Bank PM Kisan Yojana.

પીએમ કિસાન યોજનામાં સહાયની ચૂકવણી DBT દ્વારા થાય છે. જેના માટે PFMS Portal (Public Financial Management System) નો ઉપયોગ કરીને ચૂકવણી થાય છે. આ સમસ્યાના સમાધાન થઈ શકે છે. જેના માટેની પ્રોસેસ નીચે મુજબ છે.

  • સૌપ્રથમ PM Kisan Portal પર જાઓ.
  • ત્યારબાદ પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ મોબાઈલ નંબર દ્વારા તમારી Status જાણી લો.

How To Solve UID Never Enable for DBT With Bank PM Kisan Yojana.

  • જો તમારા સ્ટેટસમાં UID Never Enable for DBT નામની Error આવતી હોય તો આગળ પ્રોસેસ કરો.
  • હવે તમે PM Kisan Portal પર જે બેંકની વિગતો નાખી હોય તે બેંકમાં રૂબરૂ જાઓ.
  • બેંકમાં રૂબરૂ જઈને તમારા આધારકાર્ડ અને અન્ય ડોક્યુમેન્‍ટ જમા કરાવીને DBT Enable કરાવવાનું રહેશે.
  • છેલ્લે, જો ઉપરની પ્રોસેસ કર્યા બાદ આગામી PM Kisan Yojana 14th Installment જમા કરવામાં આવશે.

આ એરર દૂર કર્યા બાદ પણ સહાય ન મળે તો શું કરવું?

UID Never Enable for DBT નામની Error દૂર કર્યા બાદ પણ જો સહાય ન મળે તો શું કરવું? તેની માહિતી પણ અમે તમને આપીશું. ખેડૂત લાભાર્થીઓ દ્વારા આ યોજના હેઠળ વધુ માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે જિલ્લાની “ખેતીવાડીની કચેરી ખાતે રૂબરૂ” મુલાકાત કરવાની રહેશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *