નાના બાળકોના દૂધના દાંત કેમ તૂટી જાય છે? આ તેની પાછળ નું વિજ્ઞાન છે બાળકને કોઈ તકલીફ વગર ઝડપથી દાંત આવી જશે બસ આટલું કરો

નાના બાળકોના દૂધના દાંત કેમ તૂટી જાય છે? આ તેની પાછળ નું વિજ્ઞાન છે બાળકને કોઈ તકલીફ વગર ઝડપથી દાંત આવી જશે બસ આટલું કરો

બાળકોમાં દૂધના દાંત તૂટવા એ એક નિશાની છે કે બાળકનું શરીર યોગ્ય રીતે વિકાસ કરી રહ્યું છે. તે બાળકોના ઉછેરની પ્રક્રિયામાં એક સીમાચિહ્નરૂપ છે. બાળકોના દૂધના દાંત જુદા જુદા સમયે ફૂટે છે અને ફૂટે છે. બાળકના જન્મ પછી, જે દાંત બહાર આવે છે તેને દૂધના દાંત કહેવામાં આવે છે. આ દાંત તૂટ્યા પછી જ કાયમી દાંત નીકળે છે. પરંતુ બાળકોના દૂધના દાંત કેમ તૂટે છે, ચાલો જાણીએ.

બાળકોમાં કુલ 20 દૂધના દાંત હોય છે, જે અલગ અલગ સમયે ફૂટે છે. સૌ પ્રથમ, બાળકોના નીચલા જડબા વચ્ચેના બે દાંત એટલે કે નીચલા ઇન્સીઝર આવે છે. પછી ઉપલા જડબાની વચ્ચે બે દાંત બહાર આવે છે. બાકીના દાંત ધીમે ધીમે ફૂટે છે.

બાળકોના દૂધના દાંત 6 થી 7 વર્ષની ઉંમરે ફૂટવા લાગે છે અને છેલ્લો દાંત 12 વર્ષની ઉંમરે ફૂટે છે. દૂધના દાંત તૂટવા પાછળનું કારણ નવા દાંત ફાટવાનું કહેવાય છે. ડેન્ટલ એક્સપર્ટ્સ માને છે કે જ્યારે દૂધના દાંત બહાર પડી રહ્યા હોય ત્યારે તેની પાછળ નવા દાંત નીકળે છે. દૂધના દાંત કાયમી દાંત માટે જગ્યા બનાવે છે. લગભગ ચાર વર્ષની ઉંમરથી, બાળકોના જડબાના હાડકાં વધવા માંડે છે. આવી સ્થિતિમાં, દૂધના દાંત વચ્ચે જગ્યા બનાવવામાં આવે છે અને આ જગ્યા કાયમી દાંત માટે માર્ગ બનાવે છે.

દૂધના દાંતના મૂળમાંથી વાસ્તવિક દાંત ઉગે છે, દૂધના દાંત ઢીલા થવા માંડે છે અને બહાર પડવા લાગે છે. હાયપોપિટ્યુટારિઝમની સ્થિતિને કારણે, બાળકોમાં દૂધના દાંતના નુકશાનમાં વિલંબ થઈ શકે છે. હાયપોપિટ્યુટારિઝમને કારણે, કફોત્પાદક પર્યાપ્ત ટ્રોફિક હોર્મોન્સ ઉત્પન્ન કરવામાં અસમર્થ છે. તેના કારણે બાળકોના દૂધના દાંત મોડા પડે છે.

પોષક તત્વોના અભાવે દૂધના દાંત પણ મોડા પડે છે. ખરેખર, પોષક તત્ત્વોના અભાવને કારણે, નવા દાંતના ઉદભવમાં મુશ્કેલીઓ છે. આનું કારણ એ છે કે દૂધના દાંત મોડા પડે છે, કારણ કે કાયમી દાંત ફૂટવાની પ્રક્રિયા પછી, દૂધના દાંત તૂટવા લાગે છે.

 

bhumi pandya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *