નગ્ન થઈને ભૂલથી પણ આ 4 કામ ન કરવા જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે

નગ્ન થઈને ભૂલથી પણ આ 4 કામ ન કરવા જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે

સ્નાન કરવા માટે

જો કે સ્નાન એ આપણી રોજિંદી ક્રિયાઓમાંની એક છે, પરંતુ સ્નાન કર્યા પછી જ શરીર શુદ્ધ બને છે અને તે પછી જ કોઈપણ પવિત્ર અથવા શુભ કાર્ય કરવા માટે મુક્ત થાય છે. પરંતુ પદ્મ પુરાણમાં સ્નાન સાથે જોડાયેલા કેટલાક નિયમો છે, જે શ્રી કૃષ્ણએ સ્વયં તેમની ગોપીઓને જણાવ્યા હતા.

નગ્ન સ્નાન

આપણામાંના મોટાભાગના લોકો સંપૂર્ણપણે નગ્ન સ્નાન કરે છે, પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ અનુસાર, આવું ક્યારેય ન કરવું જોઈએ. પદ્મ પુરાણ અનુસાર, નગ્ન સ્નાન કરવું વર્જિત કાર્ય માનવામાં આવે છે. હવે ચાલો એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આવું કેમ છે.

પદ્મ પુરાણ

પદ્મ પુરાણમાં એક ઘટનાનો ઉલ્લેખ છે જ્યારે ગોપીઓ નગ્ન અવસ્થામાં નહાવા નદીમાં જાય છે અને પછી શ્રી કૃષ્ણ તેમના વસ્ત્રો ચોરી લે છે.

શ્રી કૃષ્ણ

ગોપીઓ શ્રી કૃષ્ણને તેમના વસ્ત્રો પરત કરવા માટે ખૂબ પ્રાર્થના કરે છે પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ પોતે તેમને પાણીમાંથી બહાર આવવા અને કપડાં લેવા કહે છે.

નગ્નતા

આના પર ગોપીઓ તેમને નમ્રતાથી કહે છે કે તેઓ નગ્ન થઈને પાણીમાંથી બહાર આવી શકતા નથી, તો શ્રી કૃષ્ણ તેમને કહે છે કે તમે નગ્ન શા માટે સ્નાન કરવા ગયા?

ગોપીઓનો જવાબ

ગોપીઓએ જવાબ આપ્યો કે જ્યારે તેઓ સ્નાન કરવા જતા હતા ત્યારે ત્યાં કોઈ નહોતું. શ્રી કૃષ્ણએ તેને કહ્યું, શું તમે એવું વિચારો છો? કારણ કે આકાશમાં ઉડતા પક્ષીઓએ તમને નગ્ન જોયા, જમીન પરના નાના જીવજંતુઓએ તમને નગ્ન જોયા, એટલું જ નહીં પાણીના જીવોએ પણ તમને નગ્ન જોયા.

શ્રી કૃષ્ણ નો અર્થ

શ્રી કૃષ્ણનો અર્થ એ હતો કે ભલે આપણને એવું લાગે કે આપણને કોઈએ નગ્ન અવસ્થામાં જોયા નથી, પરંતુ વાસ્તવમાં આ શક્ય નથી.

પદ્મ પુરાણ

માત્ર પદ્મ પુરાણમાં જ નહીં, ગરુણ પુરાણમાં પણ આ વાતનો ઉલ્લેખ છે. ગરુણ પુરાણ અનુસાર આપણા પૂર્વજો હંમેશા આપણી આસપાસ જ હોય ​​છે. જ્યારે આપણે નગ્ન હોઈએ છીએ ત્યારે પણ તેઓ આપણી આસપાસ હાજર હોય છે.

bhumi pandya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *