મુઘલો પોતાની રાણીઓ સાથે કિન્નર કેમ રાખતા હતા

મુઘલો પોતાની રાણીઓ સાથે કિન્નર કેમ રાખતા હતા

આપણે જોયું છે કે દરેક રાજા પોતાના નિયમો અને નિયમો બનાવે છે. પરંતુ કેટલાક નિયમો અનોખા હોય છે અને તે દરેક માટે ચર્ચાનો વિષય બની જાય છે. એ જ રીતે, આપણે ઇતિહાસમાં વાંચીએ છીએ કે અકબરે રાણીઓની સંભાળ રાખવા માટે તેના હેરમમાં નપુંસકોની સેના તૈનાત કરી હતી. આ પાછળ તેનો હેતુ શું હતો?

પહેલો હેતુ એ હતો કે હરામમાં કોઈ અમાનવીય ન આવે અને કંઈક એવું કામ કરવામાં આવે જેમાં બાદશાહના સન્માનને ઠેસ પહોંચે. વ્યંઢળ હોવાને કારણે બાદશાહ આ બાબતમાં નિર્ભય રહેતો હતો. અને તે પોતાના રાજ્યનું કામ સારી રીતે કરી શકતો હતો.

બીજું કારણ એ હતું કે આ કિનારાઓ યુદ્ધની કળામાં એટલા પારંગત હતા કે તેઓ હેરમના રક્ષણ માટે કોઈપણ હદ સુધી જઈ શકતા હતા. તેમને હેરમમાં પોસ્ટ કરતા પહેલા સંપૂર્ણ તાલીમ આપવામાં આવી હતી.

એવું કહેવાય છે કે અકબર પાસે હજારો નપુંસકો હતા અને તેઓ પત્ની અને પુત્રીઓની સુરક્ષા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હતા કારણ કે તેઓ પણ ખૂબ જ પ્રમાણિક હતા. આ પરંપરા કેટલાક અન્ય સમ્રાટો દ્વારા પણ ચાલુ રાખવામાં આવી હતી, પરંતુ સમય જતાં આ બધી વસ્તુઓનો અંત આવી ગયો.

bhumi pandya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *