મહિલાઓ અને પુરૂષો સામાન્ય રીતે સેક્સ ન કરે અને નવી રીતે કરે તેને આ પોઝિશન કહેવાય

Posted by

સેક્સ દરમિયાન થતી મુશ્કેલીઓને લઇને ખાસ કરીને લોકો શરમ અનુભવે છે અને આ કારણથી તે ઘણી વાતો છુપાવે છે. પરંતુ કેટલીક સમસ્યાઓનો ઇલાજ ઉપલબ્ધ છે. જેમાથી એક છે સેક્સ થેરાપી, આ થેરાપી મનોચિકિત્સાની જેમ છે. જ્યારે યૌન સમસ્યાઓને પાછળ ઘણા શારીરિક કારણ નથી હોતા. ત્યારે આ થેરાપીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેમાં નિષ્ણાંત તમારો ઇલાજ થેરાપી દ્વારા કરે છે.

સેક્સ થેરાપીના ફાયદા

ખાસ કરીને લોકો એવું સમજે છે કે સેક્સ અંગે વિચારવું પણ અશ્લીલતા છે કે કોઇ ગુનો છે. આ માનસિકતાના કારણે વ્યક્તિ તેમની સેક્સની ઇચ્છાઓ દબાવવા લાગે છે. જો કોઇ છોકરો છોકરીને જોઇને સેક્સની કલ્પના કરે છે તો તે બાદમાં અપરાધ બોધ થવા લાગે છે.

અન્ય રીતે સેક્સની પરેશાનીઓને દૂર કરવા માટે પણ તમે થેરાપિસ્ટની મદદ લઇ શકો છો. મહિલાઓ અને પુરૂષ જ્યારે સામાન્ય રીતે સેક્સ ન કરી કોઇ નવી રીતે કરે છે જેને એનલ સેક્સ તો તેમા અનેક પ્રકારની સમસ્યા થઇ શકે છે.જો કોઇ પુરૂષ સેક્સ દરમિયાન તેમના પાર્ટનરની સાથે યોગ્ય રીતે સેક્સ કરી શકતા નથી તો તેમનો આ સમસ્યા યોગ્ય કારણોની તપાસ કરાવવી જોઇએ જેને એક સેક્સ થેરપિસ્ટ જ સમજી શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *