મહિલાએ નહાવા માટે પૂલમાં ઝં-પ-લા-વ્યું પરંતુ તે પછી શું થયું કે હસવાનું રોકી નહીં શકો જુવો વાયરલ ફની વીડિયો

Posted by

સોશિયલ મીડિયામાં એક ફની વીડિયો ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.  વીડિયો સ્વિમિંગ પૂલનો છે.  જેમાં એક મહિલાએ નહાવા માટે ડા-ઇ-વિં-ગ બોર્ડ પરથી છ-લાં-ગ લ-ગા-વી હતી, પરંતુ આ દરમિયાન મહિલાને કંઈક એવું થ-યું કે તેનું હસવું રોકવું મુ-શ્કે-લ બની જશે.  થોડીક સેકન્ડનો આ વીડિયો ઈન્ટરનેટ પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.  આ વીડિયોને અત્યાર સુધી લાખો લોકોએ જોયો છે અને હજારો લોકોએ તેને પસંદ કર્યો છે.

સોશિયલ મીડિયાના વિવિધ પ્લેટફોર્મ પર વ્યા-પ-ક-પ-ણે શેર કરવામાં આવી રહેલા આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે એક મહિલા ડા-ઇ-વિં-ગ બોર્ડમાંથી સ્વિમિંગ પુ-લ-માં કૂ-દી છે. ને  તે જ સમયે, વીડિયો બનાવનાર વ્યક્તિનો સં-કે-ત મ-ળ્યા બા-દ તેણે પૂલમાં છ-લાં-ગ લ-ગા-વી.  પરંતુ આ પછી શું થયું, વીડિયો બનાવનાર વ્યક્તિ અને આસપાસ ઉભેલા લોકો પણ ખ-રા-બ રીતે હ-સ-વા લા-ગ્યા.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *