આ દિવસે થશે મહામા’રીનો અં’ત || આ છોકરા એ કરી ભવિષ્યવાણી || જાણો ક્યા દિવસે મહામા’રી નો અં’ત થશે ?

આ દિવસે થશે મહામા’રીનો અં’ત || આ છોકરા એ કરી ભવિષ્યવાણી || જાણો ક્યા દિવસે મહામા’રી નો અં’ત થશે ?

આ 14 વર્ષ જૂનો જ્યોતિષી છે, જેનું નામ અભિજ્ આનંદ છે. તે કર્ણાટકનો રહેવાસી છે. તેણે તેની યુટ્યુબ ચેનલ અં’તકરણ પર ૨ વર્ષ પહેલાં આગાહી કરી હતી કે 2020 માં “કો’રોના આગાહી: 14-વર્ષીય જ્યોતિષીએ” મનુષ્ય અને વાયરસની ૨ વર્ષ પહેલાંની આગાહી કરી હતી.

29 મે સુધીમાં, વિશ્વની 80 ટકા વસ્તી વાય’રસથી સં’ક્ર’મિત થઈ જશે અને વિશ્વની 20 ટકા વસ્તી તેના દ્વારા સ’માપ્ત થઈ જશે. તે 30 મી મેથી સુધરવાનું શરૂ કરશે જે 5 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે.

આ વાય’રસને કારણે છેલ્લું મૃ’ત્યુ 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ થશે. તે પછી આ વાય’રસ સંપૂર્ણપણે ના’બૂદ થઈ જશે પરંતુ તે પછી ઘણા દેશો ભૂખ’મરાથી પી’ડાશે, આજુબાજુ લૂં’ટફાટ થશે, ઘણા દેશો પોતાનું વર્ચ’સ્વ ગુમાવશે.

જ્યારે આ બાળકએ વિડિઓ મૂકી હતી, ત્યારે ઘણા લોકો અને પ્રબોધકોએ તેની મજાક ઉ’ડાવી હતી, પરંતુ આજે જ્યારે તેની આગાહીનો વિડિઓ સાકાર થયો છે, ત્યારે દરેક જણ તેને પૂછે છે.

મહામા’રી નો અં’ત 2022 સુધી માં થશે

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.