લદ્દાખની ગલવાન ઘાટીમાં ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે લો@હિ’યાળ સં@ઘ’ર્ષ થયો હતો, જેનો વીડિયો હવે ચીને જાહેર કર્યો છે.

લદ્દાખની ગલવાન ઘાટીમાં ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે લો@હિ’યાળ સં@ઘ’ર્ષ થયો હતો, જેનો વીડિયો હવે ચીને જાહેર કર્યો છે.

ગયા વર્ષે પૂર્વી લદ્દાખની ગલવાન ઘાટીમાં ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે લો@હિયા’ળ સં@ઘર્ષ થયો હતો, જેનો વીડિયો હવે ચીને જાહેર કર્યો છે.  આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે ભારતીય સૈનિકો બહા’દુરીથી ચીની સૈનિકો સામે લડી રહ્યા છે અને પથ્થરમારો કરી રહેલા ચીની સૈનિકોને જ’ડબા’તોડ જવાબ આપી રહ્યા છે.  ચીન દ્વારા લગભગ 48 સેકન્ડનો વીડિયો બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, જે અત્યંત ખ@તર”ના’ક છે અને ભારતીય સૈનિકોની બ’હા’દુરીને દર્શાવે છે અને કહે છે કે સં@ઘર્ષ દરમિયાન ચીની સેના કેટલી ન’ર્વ’સ હતી.

ગલવાન ખીણ સં@ઘર્ષનો વીડિયો

ચાઇનીઝ આર્મી પીએલએ દ્વારા લગભગ 48 સેકન્ડનો એક વિડીયો બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, જેમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે બંને દેશોની સેનાઓ લ@ડી રહી છે અને ભારતીય સૈનિકો બ;હા;દુરીથી ચીની કમ્યુ@નિસ્ટ પાર્ટીના સૈનિકો સામે લ’ડી રહ્યા છે.  આ વીડિયોમાં તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો કે બંને દેશોના સૈનિકો વચ્ચે સામ-સામે યુ@દ્ધ ચાલી રહ્યું છે અને વીડિયોમાં ચીની સૈનિકો પણ પાણીમાં તરતા જોવા મળી રહ્યા છે.  રિપોર્ટ અનુસાર, ચીનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીનો આ પ્રોપેગેન્ડા વીડિયો ચીન સરકારથી નારાજ થયેલા મા@ર્યા ગયેલા ચીની સૈ’નિ’કોના પરિવાર માટે છે.

બે સેનાઓ વચ્ચે પથ્થ@રમા’રો

રિપોર્ટ અનુસાર, આ વીડિયો ચીનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યો છે અને તેને ચીનની સત્તાવાર ચેનલ પર બતાવવામાં આવ્યો છે, આ વીડિયોમાં મા@ર્યા ગયેલા ચીની સૈનિકોના પરિવાર વિશે વાત કરવામાં આવી છે.  વીડિયોમાં તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો કે ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે ભીષ@ણ અ@થડા’મણ થઈ રહી છે અને બંને દેશોની સેનાઓ વચ્ચે પથ્થ’રમા’રો થઈ રહ્યો છે.  આ વીડિયો મોડી રાતનો છે અને તેમાં સેંકડો સૈનિકો ત્યાં હાજર હોવાનું જોવા મળે છે.  આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે ચીની સૈનિકો પાણીના જોરદાર પ્રવાહમાં વહી રહ્યા છે અને અન્ય સૈનિકો તેમને સંભાળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.  તે જ સમયે, વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે એક ચીની સૈનિક પાણીના તી@વ્ર પ્રવાહથી વહી ગયો છે.

ભારતે યોગ્ય જવાબ આપ્યો

આ વિડીયો જોઈને તમે સ્પષ્ટ ખ્યાલ મેળવી શકો છો કે જે જગ્યાએ સં@ઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે, તે કેટલું જો@ખમી છે અને કયા સંજોગોમાં ભારતીય સૈનિકો ચીની સામ્યવાદી પાર્ટીના સૈનિકોનો સામનો કરી રહ્યા છે.  આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે સામ્યવાદી પક્ષના સૈનિકો ભ@યં’કર રીતે ડ’રી ગયા છે અને પોતાની જાતને કાબુમાં રાખવામાં અ’સ”મર્થ છે, જ્યારે ભારતીય સૈનિકો ખૂબ બહા’દુરીથી ચીન સામે લડી રહ્યા છે.

 

 

bhumi pandya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *