ધૈર્યરાજ જેવી જ ગં-ભીર બિ-મા-રીથી પી-ડા-ઇ છે આ બાળક, નાગરિકોને કરી મદદની અપીલ

ધૈર્યરાજ જેવી જ ગં-ભીર બિ-મા-રીથી પી-ડા-ઇ છે આ બાળક, નાગરિકોને કરી મદદની અપીલ

ધૈર્યરાજસિંહની જેમ ગુજરાતના બીજા એક બાળકને લોકોના સહયોગની જરૂર છે. કોડીનાર તાલુકાના વિવાનને પણ રૂપિયા 16 કરોડના ઈ-ન્જે-ક્શનની જરૂર છે. જેના વગર તેની સામાન્ય જીંદગી શ-ક્ય નથી. કારણકે તેને સ્પાઈનલ મસ્ક્યુલર એટ્રોફી 1 નામની બિ-મા-રી છે. જેના કારણે તે સામાન્ય હલન ચલન પણ નથી કરી શકતો. વિદેશી ઈન્જે-ક્શ-ન વગર આ બિ-મા-રીનો ઈલાજ શ-ક્ય નથી.

 ધૈર્યરાજસિંહની જેમ ગુજરાતના બીજા એક બાળકને લોકોના સહયોગની જરૂર છે. કોડીનાર તાલુકાના વિવાનને પણ રૂપિયા 16 કરોડના ઈન્જેક્શનની જરૂર છે. જેના વગર તેની સામાન્ય જીંદ-ગી શક્ય નથી. કારણકે તેને સ્પાઈનલ મસ્ક્યુલર એટ્રોફી 1 નામની બિ-મા-રી છે. જેના કારણે તે સામાન્ય હલન ચલન પણ નથી કરી શકતો. વિદેશી ઈ-ન્જે-ક્શ-ન વગર આ બિ-મા-રીનો ઈ-લા-જ શક્ય નથી. જેના કારણે હાલ વિવાનનો પરિવાર મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે. કોડીનારના આલીદર ગામના અશોક વાઢેલના મધ્યમવર્ગીય પરિવારમાં વિવાનનો જન્મ થયો. જન્મના દોઢ મહિના બાદ મધ્યમવર્ગીય વાઢેલ પરિવારને આ-ઘા-ત-જ-ન-ક સમાચાર મળ્યા. કારણ કે દોઢ મહિના સુધી વિવાનની શારીરીક હલન ચલન સામાન્ય ન થતા પરિવારને શં-કા ગઈ અને તબી-બો-ને બતાવ્યું.

જૂનાગઢમાં કરાવેલા તમામ રિપોર્ટ સામાન્ય આવ્યા બાદ પરિવારને રાજકોટના તબીબ પાસે રીફર કરાયા જ્યાંથી સે-મ્પ-લ ચેન્નાઈ મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ બિ-મા-રી વિશે પરિવારને જાણ થઈ. અશોકભાઈ આ બિ-મા-રી અંગે મુંબઈમાં પણ આ રોગના નિ-ષ્ણા-ત તબીબને મળ્યા અને તેમણે પરિવારને 16 કરોડના ઈ-ન્જે-ક્શ-ન અંગે વાત કરી. જેના કારણે પરિવારે સ્થાનિક આગેવાનો અને રાજ્ય સર-કા-રનો સંપ-ર્ક કર્યો અને વિવાન માટે લોકોની મ-દ-દ માગી. સ્પાઈનલ મસ્ક્યુલર એટ્રોફી 1 બી-મા-રી ડીએનએ આધારીત છે. કરોડરજ્જુમાં નબળાઈ અને બ-ગા-ડ પે-દા કરે છે.

જેના કારણે સામાન્ય હ-લ-ન ચ-લ-ન પણ શક્ય રહેતી નથી. આ ડીએનએ સર્વાઈકલમાં પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરે છે, જે માનવ શરીરમાં ન્યુરોન્સનું પ્રમાણ જાળવી રાખે છે. પરંતુ તેમાં ખા-મી હોય ત્યારે ન્યુરોન્સનું સ્ત-ર જળવાતું નથી. આ રો-ગની સા-રવા-ર ખૂબ મોંઘી છે. આ માટે અમેરિકાથી રૂ. 22 કરોડ કિં-મ-તનું ઈન્જેક્શન મંગાવવું પડે છે. જો કેન્દ્ર સરકાર ટેક્સ માફ કરે તો પણ 16 કરોડ રૂપિયાનું પડે છે. પરિવારે પોતાની જાતે સ્થાનિક લોકોની મદદથી અત્યાર સુધી રૂપિયા 2 કરોડ એ-ક–ઠા કર્યા છે. જે પૂરતા નથી.

હજુ પણ 14 કરોડથી વધુ રુપિયાની સહાય પરિવારને જોઈએ છે. જેના કારણે પરિવાર હાલ કોડીનાર છોડીને અમદાવાદ આવી પહોંચ્યો છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના શહેરીજનો પાસે પરિવાર મદદની આ-શા રાખી રહ્યો છે અને રાજ્ય તેમજ કેન્દ્ર સરકાર પણ આ અંગે મદદ કરે તેવી રજૂઆત કરશે. હાલ તો પિતા અશોકભાઈ પોતાની નોકરીમાં રજા મૂકીને પોતાના સંતાન માટે લોકોને અરજ કરી રહ્યા છે. ગુજરાતના લોકો ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી સમજીને મદદ કરે તો આ જં-ગી ખ-ર્ચને પહોંચી વળાશે તેવી આશા હાલ તો વિવાનના પિતા રાખી રહ્યા છે. ઘૈર્યરાજસિંહની જેમ વિવાનને પણ લોકો મદદ કરે તો તેની બિ-મા-રીનો ઈ-લા-જ થઈ શકે તેમ છે અને તેથી જ પરિવાર હવે લોકો પાસે મ-દ માગી રહ્યો છે.

કેવી રીતે વિવાનને કરશો મદદ..

વિવાનના બેંક ખાતામાં સીધા જ રૂપિયા જમા કરીને મદદ કરી શકાશે જેની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે.

BANK NAME -YESBANK

ACCOUNT NO-700701717151421

IFSC CODE -YESB0CMSNOC

UPI Id- [email protected]

વિવાનને બાળકોમાં જૂ-જ રીતે જોવા મળતી આ બિ-મા-રી જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે હાલ તો તે સામાન્ય બાળકોને જેમ હ-લ-નચ-લન નથી કરી શકતો તેવા સંજોગોમાં આ ઈન્જેક્શ-ન સિવાય પરિવાર પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી. ત્યારે હવે તેમની છેલ્લી આ-શા લોકોની મદદની છે. લોકો મદદ કરશે તો જ આ ઈ-ન્જે-ક્શ-ન માટે જરૂરી સહાય મળી શકશે ત્યારે પણ લોકોને વિવાનને મદદ કરવા અપીલ કરે છે.

bhumi pandya

Leave a Reply

Your email address will not be published.