ભાગયશાળી પુરુષોના 4 મુખ્ય લક્ષણો જે દરેક માણસમાં જોવા મળતા નથી.

Posted by

ભવિષ્ય પુરાણ એ હિંદુ ધર્મના પ્રાચીન ગ્રંથોમાંથી એક છે. આ પુસ્તકમાં બ્રહ્માએ પોતે કહ્યું છે કે કોઈપણ માણસનો સ્વભાવ જાણવા માટે તેના દાંત, વાળ, નખ, દાઢી અને મૂછ જેવા તમામ અંગોને ધ્યાનથી જોવું જોઈએ. આ બધું જોઈને માણસના સ્વભાવ સાથે જોડાયેલી ખાસ વાતો જાણી શકાય છે. જાણો ભાગ્યશાળી પુરુષોની વિશેષતાઓ…

1. જો પુરુષના પગમાં અંગૂઠા કરતાં તર્જની આંગળી (અંગૂઠાની નજીકની આંગળી) મોટી દેખાય છે, તો આવી વ્યક્તિ સ્ત્રી સુખ પ્રાપ્ત કરનાર છે.

2. જો કોઈ માણસના પગ કોમળ, માંસલ જે ભરેલા હોય, લોહીનો રંગ એટલે લાલ રંગનો હોય અને જેના પગ પરસેવાથી મુક્ત હોય તો તેને બધી જ સુખ-સુવિધાઓ મળવાની છે. આવા લોકો ખૂબ જ આરામદાયક જીવન જીવે છે.

3. જો કોઈ માણસના પગની સૌથી નાની આંગળી અંગૂઠા કરતા મોટી હોય તો આવા લોકો ખૂબ જ ધનવાન હોય છે.

4. જે પુરુષોની જાંઘ લાંબી, જાડી અને માંસલ એટલે કે ભરેલી હોય છે, તેમને ભાગ્યનો સાથ મળે છે. મજબૂત જાંઘવાળા પુરુષો સંપત્તિ અને તમામ આનંદ પ્રાપ્ત કરનારા હોય છે.

5. જો કોઈ માણસનું પેટ માંસથી ભરેલું હોય એટલે કે સીધુ અને ગોળ હોય તો તે લોકો ધનવાન હોય છે. આવા લોકો સર્વ સુખ પ્રાપ્ત કરનાર હોય છે.

6. જે માણસની પીઠ કાચબાની પીઠના આકાર જેવી દેખાય છે, તે ધનવાન અને ભાગ્યશાળી હોય છે.

7. પહોળા અને મજબૂત ખભા પુરુષો માટે શુભ હોય છે.

8. જો માણસની નાભિ ઊંડી અને ગોળ હોય તો તેને તમામ સુખ મળે છે.

9. ટૂંકી ગરદન અને સામાન્ય ગરદન શુભ છે. આવી ગરદનવાળા લોકો ધનવાન હોય છે અને જીવનમાં ઘણી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે છે.

10. જો હથેળીની નીચેનો ભાગ એટલે કે વચ્ચેનો ભાગ ઊંચો દેખાય તો આવા લોકો ઉદાર હોય છે અને ખુશ રહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *