ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગીતામાં કહેલાં 5 અણમોલ વચનો

Posted by

જીવનના દરેક પાસાઓ અને દરેક તબક્કાનો સંપૂર્ણ સાર શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાં આપેલા ઉપદેશોમાં છુપાયેલો છે. જીવનનો દરેક અનુભવ આ પંક્તિઓમાં વિગતવાર જણાવવામાં આવ્યો છે. શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાં વ્યક્તિના જન્મથી મૃત્યુ અને તે પછીના ચક્રનું વિગતવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ શબ્દોમાંથી અમે તમને એવા 5 શબ્દો વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે તમારા જીવનના દરેક વળાંક પર તમને ઉપયોગી થશે…

આવી વ્યક્તિ ક્યારેય સુખી નથી થઈ શકતી

ગીતાના ઉપદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જે વ્યક્તિ કારણ વગર કોઈના પર શંકા કરે છે તે ક્યારેય સુખી થઈ શકતો નથી. શંકા સંબંધોમાં કડવાશ પેદા કરે છે.

આ ત્રણ છે નરકના દ્વાર

ગીતામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વાસના, ક્રોધ અને લોભ – આ ત્રણ વસ્તુઓ નરકના દ્વાર છે. જો તમારે ખુશ રહેવું હોય તો તમારે આ ત્રણ વસ્તુઓથી દૂર રહેવું જોઈએ.

આના પર શોક કરવો વ્યર્થ છે

ગીતામાં કહેવાયું છે કે જે કોઈ જન્મ લે છે તેનું મૃત્યુ પણ નિશ્ચિત છે. તો જે નિશ્ચિત છે તેના માટે શોક કે પસ્તાવાનો અર્થ શું છે?

આવા વ્યક્તિએ કરવી જોઈએ ભલાઈ.

ગીતાના સારમા કહેવામાં આવ્યું છે કે જો વ્યક્તિ બુદ્ધિશાળી હોય તો તેણે સમાજના ભલા માટે પણ કામ કરવું જોઈએ. આવી વ્યક્તિએ પણ કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર સમાજમાં યોગદાન આપવું જોઈએ.

આવી વ્યક્તિ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે

ગીતાનો એક ઉપદેશ એ પણ છે કે જે વ્યક્તિ ભગવાનનું સ્મરણ કરીને મૃત્યુ પામે છે, તે સીધો ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *