આને કારણે, શિવના મંદિરમાં નંદિ ચોક્કસપણે હોય છે

આને કારણે, શિવના મંદિરમાં  નંદિ ચોક્કસપણે હોય છે

તમે જ્યાં પણ ભોલેનાથ એટલે કે ભગવાન શંકરના મંદિરની મુલાકાત લીધી છે, તમે જોયું જ હશે કે ત્યાં નિંદીની મૂર્તિ છે, તેનું વાહન. હા, હકીકતમાં નંદી બળદ ફક્ત ભગવાન શિવનો સવાર જ નથી, પરંતુ તેમનો સૌથી મોટો ભક્ત અને પુત્ર સમાન છે અને હવે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ કે તે કેવી રીતે શિવની સવારી બની હતી.

શીલાદ ઋષિ બ્રહ્મચારી ઉપવાસ પર ચાલ્યા ગયા, જેના કારણે તેમના મનમાં એવો ડર હતો કે તેમનો રાજવંશ પ્રગતિ કરશે નહીં. આ ડરને લીધે, તે બાળકને દત્તક લેવાની ઇચ્છા રાખતો હતો, પરંતુ તે એવા બાળકને દત્તક લેવા માગતો હતો કે જેને ભગવાન શિવનો આશીર્વાદ મળે. આ કારણોસર તેમણે ભગવાન શિવની ઉપાસના શરૂ કરી. ભગવાન શિવ શિલાદ ઋષિ ની તપશ્ચર્યાથી પ્રસન્ન થયા અને શીલાદ ઋષિને પ્રગટ થયા અને તેમને વરદાન માંગવા કહ્યું. પછી શીલાદ ઋષિ એ તેમને એક વરદાનમાં તેમના પુત્રની ઇચ્છા જણાવી. ભગવાન શિવએ તેમને પુત્ર હોવાનો વરદાન આપ્યું અને તે ઉદાસીન બની ગયા. થોડા સમય પછી શીલાદ ઋષિને ખેતરમાં એક બાળક મળી જેનો ચહેરો ખૂબ તીક્ષ્ણ હતો. ઋષિએ તે બાળકને ઉછેરતાંની સાથે જ આગાહી કરવામાં આવી હતી કે આ તમારો પોતાનો પુત્ર છે, તેનું પાલન જાતે કરો.

એ જ બાળકનું નામ ઋષિ એ નંદી રાખ્યું હતું. તે બાળકને સાથે લાવ્યા પછી થોડા સમય પછી, શીલાદ ઋષિ ને ખબર પડી કે તેમનું બાળક અલ્પજીવી છે, ફક્ત ભગવાન શિવ જ મારા જીવનનું રક્ષણ કરશે. એમ કહીને નંદિ ભગવાન શિવ માટે તપશ્ચર્યા કરવા ગયા.નંદિની તપસ્યાથી પ્રસન્ન ભગવાન શંકર નંદીની સામે દેખાયા અને નંદીને વરદાન માંગવા કહ્યું. ભગવાન શિવને તેની સામે જોતાં નંદી તેમના ટૂંકા જીવન વિશે ભૂલી ગયા અને ભગવાન શિવના વરદાનમાં ભગવાન શિવની સાથે રહેવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી, જેના કારણે શિવએ તેમને બળદનો ચહેરો આપીને તેનું વાહન આપ્યું. મિત્ર, ભક્ત અને તેના ગણોમાં પ્રથમ સ્થાન આપ્યું.

bhumi pandya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *