આજનો જીવનમંત્ર: ક્રોધ અને ઘમંડને લીધે સારા કાર્યો પણ બગડે છે, તેમને ટાળો

આજનો જીવનમંત્ર: ક્રોધ અને ઘમંડને લીધે સારા કાર્યો પણ બગડે છે, તેમને ટાળો

કથા – દક્ષા પ્રજાપતિએ એક યજ્ઞ યોજ્યો હતો. બધા ઋષિ-દેવતાઓને યજ્ઞમાં આમંત્રણ આપ્યું હતું. બ્રહ્મા જી અને શિવજી પણ ત્યાં હાજર હતા. છેવટે, દક્ષા પ્રજાપતિ યજ્ઞની જગ્યાએ પ્રવેશ કર્યો.
દક્ષના સન્માનમાં, ત્યાં હાજર બધા ઋષિ-દેવતાઓ ઉભા થયા, ફક્ત બ્રહ્મા અને શિવ બેઠા હતા. આ બંનેને બેઠા જોઈને દક્ષાએ વિચાર્યું કે બ્રહ્માજી મારા પિતા છે, પરંતુ મેં મારી પુત્રી શિવને આપી છે, તે મારા જમાઈ છે, ઓછામાં ઓછું તેમને સસરાના સન્માનમાં ઉભા રહેવું જોઈએ.

શિવજીને બેઠેલો જોઇને દક્ષએ ટિપ્પણી કરી, ‘મેં મારી પુત્રી આમને આપીને ભૂલ કરી છે.’

આ સાંભળીને પણ શિવ મૌન રહ્યા. શિવજીને શાંત જોઇને દક્ષાએ ફરીથી કહ્યું, ‘હું શ્રાપ આપું છું, હવેથી તેને કોઈ યજ્ઞનો ભાગ નહીં મળે.’
ભગવાન શિવના ગણ નંદી આ સાંભળીને ગુસ્સે થઈ ગઈ. તેણે દક્ષાને પણ શાપ આપ્યો. દક્ષ વતી મહર્ષિ ભૃગુએ શિવ ગણોને શાપ આપ્યો. આ રીતે યજ્ઞના સ્થળે બધાએ એક બીજાને શાપ આપવાનું શરૂ કર્યું. દરેક જણ ગુસ્સે હતો. બધા ઉભા થઈને ચાલ્યા ગયા.
દક્ષાએ તેના ક્રોધ અને ઘમંડને કારણે સારા કામ બગાડ્યા. તે દક્ષાની ભૂલ હતી કે તેણે બ્રહ્મા અને શિવ વચ્ચે ભેદ પાડ્યો. તેણે શિવને તેમના સન્માન માટે શ્રાપ આપ્યો.

પાઠ – જ્યારે પણ પરિવારમાં કોઈ પ્રસંગ હોય ત્યારે તમારો ગુસ્સો અને અહંકાર નિયંત્રણમાં રાખવો જોઈએ. આ દુષ્ટતાઓને લીધે, સારા કાર્યો પણ બગડે છે. જો ઘટનામાં કોઈ અપમાન છે, તો પછી ધીરજ રાખો. વિવાદનો કોઈ બીજા દિવસે સમાધાન થઈ શકે છે.

bhumi pandya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *